Wypełniam wniosek do GIODO. Jaki poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego oferuje Zenbox.pl?

Obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń systemu informatycznego zapisany został w art.36–39a ustawy. W art. 36 ust. 1 wymaga się, aby administrator danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, aby zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Natomiast w § 6 rozporządzenia (Dz.U. 2004, nr 100, poz. 1024) wprowadzony został podział wymaganych zabezpieczeń na 3 następujące poziomy: podstawowy, podwyższony i wysoki.

zenbox sp. z o.o. reprezentujący markę ZENBOX.PL stosuje wysoki poziom zabezpieczeń systemu informatycznego. 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz