11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Wyjaśnienie najczęściej pojawiających się pojęć związanych z RODO

na cały hosting

*Oferta dotyczy nowych planów hostingowych

Wyjaśnienie najczęściej pojawiających się pojęć związanych z RODO

Co to jest RODO?

Jest to rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które kierowane jest do wszystkich podmiotów gromadzących lub przetwarzających dane osobowe osób fizycznych. Jego wymogów przestrzegać muszą wszystkie firmy, urzędy, szkoły organizacje pozarządowe i nie tylko.

Prawo weszło w życie 25 maja 2018 roku. Regulacja ta nie dotyczy podmiotów które przetwarzają dane osobowe w ramach czysto osobistych lub o domowym charakterze. 

Kim jest administrator?

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych.

Kim jest podmiot przetwarzający?

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych oznacza wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak np:

 • zbieranie ich
 • utrwalanie
 • organizowanie
 • porządkowanie
 • przechowywanie
 • adaptowanie
 • modyfikowanie
 • pobieranie
 • przeglądanie
 • wykorzystywanie
 • ujawnianie poprzez przesłanie
 • rozpowszechnianie 

A także innego rodzaju przetwarzania jakim jest udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

Co to jest podpowierzenie?

Podpowierzenie, jest to dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Oznacza to iż Administrator Danych osobowych nie musi sam przetwarzać danych osobowych, ponieważ może je przekazać do przetwarzania innemu podmiotowi.

Czym są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych?

Jest naruszeniem bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych( art. 4 pkt 12 RODO).Komentarzy (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas