Skutki braku spacji w nagłówkach wiadomości wysyłanej poprzez funkcję mail()

Poniżej przedstawiony przykład nagłówka nie zawiera spacji:

From: Jan Kowalski<jan@kowalski.pl>
Reply-To: Jan Kowalski<jan@kowalski.pl>

 

Wiadomość wysłana z takim nagłówkiem może skutkować niedostarczeniem wiadomości do adresata, ze względu na źle skonstruowany nagłówek. Poprawny nagłówek powinny zawierać spacje między danymi nadawcy, a adresem e-mail:

From: Jan Kowalski <jan@kowalski.pl>
Reply-To: Jan Kowalski <jan@kowalski.pl>

 

Dodanie pozornie kilku spacji realnie zwiększa szanse na dostarczenie wiadomości do adresata.

Poradnik przedstawiający poprawną konfiguracje wiadomości wysyłanych poprzez funkcję mail() w PHP można znaleźć tutaj: Jak powinny wyglądać nagłówki wiadomości wysyłanej poprzez funkcję mail() w PHP

Komentarze (0)

Dodaj komentarz