Przywracanie plików z kopii zapasowej

Dysponujemy pełnymi kopiami z 7 ostatnich dni. Kopie te wykonywane są co 6 godzin.

W celu ich przywrócenia należy przejść do zakładki Backup znajdującej się na górnej belce.

Backup belka

Z nowo otwartej strony należy wybrać dogodną kopię do przywrócenia. Po naciśnięciu ikony folderu znajdującego się po prawej stronie otworzone zostanie okno zawierające strukturę katalogów i plików z wybranej kopii.
Przejście do poszczególnych katalogów odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie.

Okno przywracania

Po dodarciu do odpowiedniej ścieżki która ma zostać przywrócona należy zaznaczyć pole znajdujące się obok nazwy pliku bądź katalogu, a następnie wybierając 
Restore Selected

Proces przywracania zostanie rozpoczęty, a jego status widoczny będzie na pasku postępu.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz