11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Popularne kody odpowiedzi HTTP

na cały hosting

*Oferta dotyczy nowych planów hostingowych

Popularne kody odpowiedzi HTTP

Kod odpowiedzi HTTP jest informacją zwróconą dla użytkownika przez serwer, podczas korzystania ze strony internetowej. Bardzo często kody odpowiedzi kojarzone są z błędami po stronie skryptu strony lub serwera, jednak nie jest to do końca prawda. Kody HTTP zapisywane są w dziennikach logów Apache za każdym razem, gdy przeglądarka internetowa wchodzi w interakcję ze stroną internetową - na przykład podczas przekierowania 301.

Kody odpowiedzi HTTP możemy podzielić na 5 grup:

  • kody informacyjne - wskazujące, czy zapytanie wykonane przez przeglądarkę internetową jest kontynuowane, zaczynają się od liczby 1xx
  • kody powodzenia - informujące, czy zapytanie wykonane przez przeglądarkę zostało z sukcesem przetworzone przez serwer, zaczynają się od liczby 2xx
  • kody przekierowań - które możesz zaobserwować w momencie, stara zawartość została zastąpiona i przekierowana do nowej, zaczynają się od liczby 3xx
  • kody błędów aplikacji - są związane z wystąpieniem problemu z danym zapytaniem, na przykład brakiem pliku na serwerze, zaczynają się od liczby 4xx
  • kody błędów serwera - pojawiają się w momencie, kiedy wysłane zapytanie zostało zaakceptowane jednak, problem po stronie serwera nie zezwolił na jego realizację, zaczynają się od liczby 5xx

W poniższym artykule prezentujemy opis dla najpopularniejszych kodów odpowiedzi HTTP, na jakie możesz natrafić podczas pracy ze swoją stroną internetową.


Najpopularniejsze kody odpowiedzi serwera

Kod 200 - OK 

Odpowiedź za pomocą tego kodu zwracana jest w momencie, kiedy strona internetowa lub zasób po stronie serwera są dostępne i działają prawidłowo. Potwierdzeniem dla prawidłowo wykonanego zapytania jest zwrócenie kodu 200.


Kod 403 - Forbidden

Informacja o tym błędzie pojawia się, w momencie, kiedy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zawartości po stronie serwera, do której nie posiada uprawnień . Najczęściej kod 403 zwracany jest ze względu na brak dostępu do katalogu lub pliku na serwerze.


Kod 404 - Not found

Kod błędu powiązany jest z próbą dostępu do zasobu, który nie jest dostępny po stronie serwera. Najczęściej kod 404 pojawia się w momencie, kiedy użytkownik strony próbuje odczytać plik usunięty z serwera, bądź nie istniejący już adres strony internetowej.


Kod 500 - Internal server error 

Odpowiedź zwrócona za pomocą tego kodu HTTP wynika z wewnętrznego błędu serwera, przez co dane lub zasób znajdujące się na serwerze nie zostały przetworzone w sposób prawidłowy. Najczęściej kod 500 zwracany jest w wyniku nieprawidłowego działania serwisu i powiązany jest z błędami po stronie skryptu lub jego bledną konfiguracją.


Kod 503 - Service unavailable

 Błąd ten pojawia się w momencie, kiedy aktualnie wysłane zapytanie nie może zostać wykonane ze względu na problem z serwerem. Najczęściej kod 503 związany jest z wysyceniem limitów bezpieczeństwa serwera - na przykład ze względu na brak przestrzeni dla stron WWW lub przekroczony limit aktywnych procesów.


Kody odpowiedzi serwera, na które również możesz spotkać

Kod 301 - Moved permanently

Odpowiedź przy pomocy tego kodu zwracana jest, kiedy strona internetowa lub dane po stronie serwera zostały trwale zastąpione innymi danymi. Najczęściej kod 301 zwracany jest w przypadku utworzenia stałego przekierowania dla adresu URL.


Kod 302 - Found 

Odpowiedź zwrócona za pomocą tego kodu, oznacza, że strona internetowa lub zasób po stronie serwera został tymczasowo zastąpiony innymi danymi. Najczęściej kod 302 zwracany jest w przypadku utworzenia tymczasowego przekierowania dla adresu URL.


Kod 304 - Not modified

Ten kod odpowiedzi HTTP zwraca informacje, że dane znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej nie uległy zmianie względem danych znajdujących się na serwerze. Najczęściej kod 304 zwracany jest w konsoli przeglądarki i wynika on z korzystania z pamięci podręcznej.


Kod 400 - Bad request

Błąd zwracany przez tę odpowiedź HTTP związany jest z nieprawidłowo wykonanym zapytaniem do serwera, przez co zostało ono odrzucone. Najczęściej kod 400 zwracany jest ze względu na błędną składnie zapytania, które zostało przesłane przez stronę WWW.


Kod 401 - Unauthorized

Kod tego błędu związany jest z nieautoryzowanym dostępem do zasobu, który wymaga uwierzytelnienia. Najczęściej kod 401 zwracany jest ze względu na nieprawidłowe podanie nazwy użytkownika oraz hasła podczas próby autoryzacji w momencie kiedy dostęp do danego zasobu HTTP jest chroniony hasłem.


Kod 405 - Method not allowed

 Błąd zwracany jest w momencie, kiedy wysłane żądanie do serwera korzysta z metody zapytania, która nie jest dozwolona na serwerze. Najczęściej kod 405 zawiera w swojej odpowiedzi informacje z listą dozwolonych metod z których może skorzystać użytkownik.


Kod 408 - Request timeout

Ten kod błędu pojawia się w momencie, kiedy serwer przekroczył limit czasu oczekiwania na pełne zapytanie przesłane z przeglądarki internetowej. Najczęściej kod 408 zwracany jest w momencie przeciążenia sieci użytkownika, próbującego uzyskać dostęp do strony internetowej lub serwera.


Kod 501 - Not implemented

Ten kod odpowiedzi HTTP zwracany jest w momencie, kiedy serwer nie obsługuje funkcji wymaganej do przetworzenia zapytania. Najczęściej kod 501 zwracany jest w momencie, kiedy serwer otrzymał nieznany typ zapytania.


Kod 502 - Bad gateway

Kod tego błędu zwracany jest w sytuacji, kiedy serwer otrzymał nieprawidłową odpowiedź z innego serwera. Najczęściej kod 502 zwracany jest w sytuacji, kiedy wysłane zapytanie wysyłane jest do innego serwera nadrzędnego i trwa to zbyt długo lub zostało odrzucone, przez co serwer musi zakończyć połączenie.


Kod 504 - Gateway timeout

Kod tego błędu zwracany jest w sytuacji, kiedy realizacja zapytania nie została wykonana przez serwer ponieważ, drugi serwer z którym następuje komunikacja nie odpowiada. Najczęściej kod 504 zwracany jest w sytuacji, kiedy oczekiwania na odpowiedź drugiego serwera trwa zbyt długo, przez co serwer nawiązujący połączenie musi je zakończyć.

Komentarzy (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas