Podgląd strony przed zmianą DNS przy wykorzystaniu pliku hosts

Systemy Windows, Linux oraz OSX posiadają możliwość lokalnego skierowania domeny na konkretny dany adres IP.


Dzięki temu rozwiązaniu istniej możliwość sprawdzenia poprawności działania strony na nowym serwerze bez konieczności zmiany delegacji DNS.

Możliwość taką daje plik hosts. Dla każdego z systemów operacyjnych jego lokalizacja jest różna, jednak sposób działania ten sam.


Dla systemu Windows lokalizacja pliku to C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

W przypadku systemu OSX oraz Linux, lokalizacja pliku to /etc/hosts


W każdym z powyższych przypadków, w celu edycji pliku należy posiadać uprawnienia administratora.

Zasada działania znajdujących się w plikach wpisów jest następująca


ADRES_IP_SERWERA  domeny.pl


dla przykładu

185.23.21.26 hosts.stronazen.pl


Po dokonaniu zmian w systemie OSX jak i Linux konieczne jest zresetowanie serwera Apache


Dla systemu OSX

sudo apachectl restart


Dla systemu LInux

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

lub

sudo /etc/init.d/httpd restart


W przypadku systemu Windows nie ma konieczności 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz