Nie mogę połączyć się z kontem SSH z zagranicy. Co robić?

Ze względów bezpieczeństwa dostęp do usługi SSH na standardowym porcie TCP nr 22 jest dostępny tylko z polskich adresów IP.
Osoby łączące się z za granicy proszone są o zmianę portu TCP z nr 22 na  2233.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz