Naprawienie problemu duplikujących się katalogów w programie Microsoft Outlook na systemie OSX

Poniższy problem dotyczy tylko i wyłącznie poczty pobieranej poprzez protokuł IMAP.

Program pocztowy Microsoft Outlook posida błąd który duplikuje foldery założone na skrzynce pocztowej. Outlook dodaje do nowo utworzonych katalogów ciąg " 1" - kopii katalogu może być wiele. 

Rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie obsługi skrzynki pocztowej z programu Outlook oraz dodanie jej ponownie. Zduplikowane katalogi pozostaną, lecz nowe nie będą się tworzyć. W celu usunięcia zduplikowanych katalogów należy je usunąć poprzez 

a) klient pocztowego
b) nasz webmail - https://poczta.zenbox.pl
c) skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta (kontakt@zenbox.pl), a Mnisi zen usuną zduplikowane katalogi - wystarczy podać adres e-mail dla której ma zostać wykoana ta operacja.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz