11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Baza wiedzy

Listy dystrybucyjna

Jest to funkcjonalność poczty e-mail, która pozwala na wysyłanie w łatwy sposób wiadomości do wielu odbiorców zapisanych na listę z zachowaniem adresu nadawcy.

Do listy dystrybucyjnej przydzielony jest indywidualny adres e-mail wcześniej zdefiniowany przez użytkownika. Do listy należy wprowadzić adresy e-mail, które mają być naszymi odbiorcami. Metoda ta umożliwia wysyłanie wiadomości na adres e-mail przydzielony do listy adresowej, z której ta zostanie dalej rozdzielona i dostarczona na adresy zdefiniowane we wspomnianej liście.

Metoda pozwala zaoszczędzić czas, przy wpisywaniu za każdym razem tych samych adresów e-mail. W zenbox, mamy możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby takich list, każda lista może zawierać do 99 adresów.


Poniżej przedstawiamy sposób w jaki należy wykonać listę dystrybucyjną.

1. Logujemy się do panelu Klienta zenbox pod adresem:https://panel.zenbox.pl/clientarea.php

2. Następnie z sekcji PACZKI POCZTOWE wybieramy pozycję Przekierowania(aliasy).

3. W przypadku większej ilości domen, należy wybrać domenę w której ma być zdefiniowany adres listy dystrybucyjnej:

4. Klikamy w przycisk UTWÓRZ NOWE PRZEKIEROWANIE E-MAIL.

5. Ostatnim krokiem jest, wprowadzenie w wierszu Nazwa przekierowania przedrostka jaki ma posiadać adres naszej listy. Natomiast w wierszu Docelowy adres e-mail, należy wprowadzić pełne adresy e-mail, każdy nowy adres odbiorcy musi zostać oddzielony przecinkiem. W przypadku chęci pozostawienia kopii wiadomości na istniejącej skrzynce pocztowej, należy zaznaczyć checkbox z opcją w wierszu Pozostawienie kopii.

Po uzupełnieniu komórek z powyższego zrzutu ekranu, zatwierdzamy klikając w przycisk Utwórz.


Od teraz lista dystrybucyjna już powinna prawidłowo funkcjonować, po wysłaniu wiadomości pod adres zdefiniowany w wierszu Nazwa przekierowania, wiadomość zostanie dostarczona do każdego z adresu wprowadzonego w wierszu Docelowy adres e-mail.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas