11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Baza wiedzy

Konfiguracja klienta Opera Mail

 

W celu dodania obsługi nowej skrzynki pocztowej proszę o rozwinięcie Menu Opera Mail znajdującego się w lewym górnym rogu programu i wybranie z menu Konta pocztowe.W nowo otwartym oknie proszę o wybranie przycisku Dodaj a następnie w oknie tworzenia nowego konta pocztowego zaznaczenie Poczta i kliknięcie przycisku Dalej.W kolejnym oknie tworzenia nowego konta proszę o wpisanie swojego Imienia oraz Nazwiska oraz podanie własnego Adresu e-mail do obsługi poczty.W następnym oknie proszę o podanie w polu Użytkownik pełnego adresu e-mail, wpisanie ustawionego przez siebie hasła do poczty oraz wybranie rodzaju konta pocztowego IMAP.W kolejnym oknie tworzenia nowego konta proszę o podanie danych do serwera poczty przychodzącej oraz serwera poczty wychodzącej oraz ustawienia trybu połączenia.

Serwer poczty przychodzącej: imap.zenbox.pl
Serwer poczty wychodzącej: smtp.zenbox.pl

Należy pamiętać aby przy serwerze poczty przychodzącej zaznaczyć opcję: Używaj bezpiecznego połączenia (TLS)Po wprowadzeniu ustawień proszę o naciśnięcie przycisku Zakończ


W kolejnym kroku w oknie Zarządzaj kontami proszę o zaznaczenie nowo dodanego konta oraz na kliknięcie w przycisk WłaściwościW oknie Właściwości konta proszę o przejście do zakładki Serwery a następnie wprowadzenie w Serwerze poczty wychodzącej (SMTP) ustawienia Port na 587Po wprowadzeniu danych proszę o naciśnięcie przycisku OK.


Poczta jest już skonfigurowana i gotowa do wysyłki/odbierania wiadomości.


Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas