11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Konfiguracja klienta Opera Mail

~hosting bez zmartwień

399.00 zł

*Oferta dla nowych klientów

Konfiguracja klienta Opera Mail

W celu dodania obsługi nowej skrzynki pocztowej rozwiń Menu Opera Mail znajdujące się w lewym górnym rogu programu i wybierz z menu Konta pocztowe.

W nowo otwartym oknie wybierz przycisk Dodaj, a następnie w oknie tworzenia nowego konta pocztowego zaznacz Poczta i kliknij przycisk Dalej.


W kolejnym oknie tworzenia nowego konta wpisz swoje Imię i Nazwisko oraz podaj własny Adres e-mail do obsługi poczty.


W następnym oknie w polu Użytkownik podaj pełny adres e-mail, ustawione przez siebie hasło do poczty oraz wybierz rodzaj konta pocztowego IMAP.


W kolejnym oknie tworzenia nowego konta podaj dane do serwera poczty przychodzącej oraz serwera poczty wychodzącej oraz ustaw tryb połączenia.

Serwer poczty przychodzącej: imap.zenbox.pl
Serwer poczty wychodzącej: smtp.zenbox.pl

Pamiętaj: przy serwerze poczty przychodzącej zaznacz opcję: Używaj bezpiecznego połączenia (TLS)


Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk Zakończ

W kolejnym kroku w oknie Zarządzaj kontami zaznacz nowo dodane konto i kliknij w przycisk Właściwości

W oknie Właściwości konta przejdź do zakładki Serwery, a następnie wprowadź w Serwerze poczty wychodzącej (SMTP) ustawienia Port na 587


Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk OK.

Poczta jest już skonfigurowana i gotowa do wysyłki/odbierania wiadomości.


Powiązane artykuły:Komentarzy (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas