11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Kody błędów MySQL

na cały hosting

*Oferta dotyczy nowych planów hostingowych

Kody błędów MySQL

 • 0 --- Sukces 
 • 1 --- Niedozwolona operacja 
 • 2 --- Nieistniejący plik lub katalog 
 • 3 --- Nie ma takiego procesu 
 • 4 --- Przerwane wywołanie systemowe 
 • 5 --- Błąd wejścia-wyjścia 
 • 6 --- Urządzenie nieskonfigurowane
 • 7 --- Zbyt długa lista parametrów 
 • 8 --- Błąd formatu pliku wykonywalnego 
 • 9 --- Błędny deskryptor pliku 
 • 10 --- Brak procesów potomnych
 • 11 --- Zasób chwilowo niedostępny 
 • 12 --- Nie można zaalokować pamięci 
 • 13 --- Brak dostępu 
 • 14 --- Błędny adres 
 • 15 --- Wymagane urządzenie blokowe 
 • 16 --- Urządzenie lub zasób zajęte 
 • 17 --- Plik istnieje 
 • 18 --- Błędne połączenie z urządzeniem skrośnym (ang. cross-device) 
 • 19 --- Nie ma takiego urządzenia 
 • 20 --- Nie katalog 
 • 21 --- Katalog 
 • 22 --- Błędny parametr 
 • 23 --- W systemie otwarto zbyt wiele plików 
 • 24 --- Zbyt wiele otwartych plików 
 • 25 --- Nieprawidłowe urządzenie 
 • 26 --- Plik tekstowy zajęty 
 • 27 --- Plik zbyt duży 
 • 28 --- Brak miejsca na urządzeniu 
 • 29 --- Nieprawidłowe wyszukiwanie 
 • 30 --- System plików tylko do odczytu 
 • 31 --- Zbyt wiele powiązań 
 • 32 --- Zerwany potok 
 • 33 --- Parametr liczbowy poza dziedziną 
 • 34 --- Wynik liczbowy spoza zakresu 
 • 35 --- Uniknięto zakleszczenia zasobu 
 • 36 --- Zbyt długa nazwa pliku 
 • 37 --- Brak blokad 
 • 38 --- Funkcja nie zaimplementowana 
 • 39 --- Katalog nie jest pusty 
 • 40 --- Zbyt wiele poziomów linków symbolicznych 
 • 41 --- Nieznany błąd 41 
 • 42 --- Brak komunikatu żądanego typu 
 • 43 --- Identyfikator usunięty 
 • 44 --- Numer kanału spoza zakresu 
 • 45 --- Poziom 2 niezsynchronizowany 
 • 46 --- Poziom 3 zawieszony 
 • 47 --- Poziom 3 wyzerowany 
 • 48 --- Numer połączenia z poza zakresu 
 • 49 --- Nie wskazano sterownika protokołu 
 • 50 --- Brak struktury CSI 
 • 51 --- Poziom 2 zawieszony 
 • 52 --- Nieprawidłowa wymiana 
 • 53 --- Nieprawidłowy deskryptor żądania 
 • 54 --- Pełna wymiana 
 • 55 --- Brak anody 
 • 56 --- Błędny kod żądania 
 • 57 --- Błędne złącze 
 • 58 --- Nieznany błąd 58 
 • 59 --- Nieprawidłowy format pliku z czcionkami 
 • 60 --- Urządzenie zamiast strumienia 
 • 61 --- Brak danych 
 • 62 --- Wyczerpanie się zegara 
 • 63 --- Brak zasobów strumieni 
 • 64 --- Maszyna nie podłączona do sieci 
 • 65 --- Pakiet niezainstalowany 
 • 66 --- Zdalny obiekt 
 • 67 --- Zerwany link 
 • 68 --- Zgłoszony błąd 
 • 69 --- Błąd Srmount 
 • 70 --- Bład komunikacji podczas wysyłania 
 • 71 --- Bład protokołu 
 • 72 --- Usiłowanie skoku wielokrotnego 
 • 73 --- Bład związany z RFS 
 • 74 --- Nieprawidłowy komunikat 
 • 75 --- Wartość zbyt duża dla danego typu danych 
 • 76 --- Nazwa powtarza się w sieci 
 • 77 --- Błędny stan deskryptora pliku 
 • 78 --- Zmieniono adres zdalny 
 • 79 --- Niemożliwy dostęp do wymaganej biblioteki dzielonej 
 • 80 --- Korzystano z uszkodzonej biblioteki dzielonej 
 • 81 --- Sekcja .lib w a.out uszkodzona 
 • 82 --- Próba przyłączenia w zbyt wielu bibliotekach dzielonych 
 • 83 --- Niemożliwe bezpośrednie wykonane biblioteki dzielonej 
 • 84 --- Nieprawidłowy lub niepełny znak wielobajtowy lub szeroki 
 • 85 --- Przerwane wywołanie systemowe, należy powtórzyć 
 • 86 --- Błąd potoku strumienia 
 • 87 --- Zbyt wielu użytkowników 
 • 88 --- Operacja gniazda poza gniazdem 
 • 89 --- Wymagany adres docelowy 
 • 90 --- Zbyt długi komunikat 
 • 91 --- Błędny typ protokołu dla gniazda 
 • 92 --- Niedostępny protokół 
 • 93 --- Nieobsługiwany protokół 
 • 94 --- Nieobsługiwany typ gniazda 
 • 95 --- Nieobsługiwana operacja 
 • 96 --- Nieobsługiwana rodzina protokołów 
 • 97 --- Rodzina adresów nieobsługiwana przez protokół 
 • 98 --- Adres używany 
 • 99 --- Niemożliwe przypisanie żądanego adresu 
 • 100 --- Wyłączona sieć 
 • 101 --- Niedostępna sieć 
 • 102 --- Przy ponownym uruchomieniu sieć odłączyła połączenie 
 • 103 --- Oprogramowanie spowodowało zerwanie połączenia 
 • 104 --- Połączenie zerwane przez zdalny serwer 
 • 105 --- Brak miejsca w buforze 
 • 106 --- Punkt końcowy już powiązany 
 • 107 --- Punkt końcowy nie powiązany 
 • 108 --- Niemożliwe przesłanie po zamknięciu punktu końcowego 
 • 109 --- Zbyt wiele odwołań, niemożliwy podział 
 • 110 --- Połączenie rozłączone 
 • 111 --- Żądanie połączenia odrzucone 
 • 112 --- Serwer wyłączony 
 • 113 --- Niemożliwe dojście do serwera 
 • 114 --- Operacja już w trakcie wykonywania 
 • 115 --- Operacja jest wykonywana 
 • 116 --- Nieprawidłowy uchwyt pliku NFS 
 • 117 --- Struktura wymaga czyszczenia 
 • 118 --- Określony typ pliku niezgodny z XENIX 
 • 119 --- Dostępne semafory niezgodne z XENIX 
 • 120 --- Jeśli nazwany typ pliku, nie znaleziono klucza odczytu lub aktualizacji 
 • 121 --- Duplikat klucza przy zapisie lub aktualizacji 
 • 122 --- Przekroczono limit dysku 
 • 123 --- Ktoś zmienił wiersz od czasu jego odczytu; aktualizacja niemożliwa 
 • 124 --- Funkcji przekazano błędny index 
 • 126 --- Uszkodzony plik indeksowy / nieprawidłowy format pliku 
 • 127 --- Plik z danymi uszkodzony 
 • 131 --- Polecenie nie rozumiane przez bazę danych 
 • 132 --- Stary plik bazy danych 
 • 133 --- Przed aktualizacją nie odczytano żadnych wierszy 
 • 134 --- Rekord już usunięty lub uszkodzony plik z danymi 
 • 135 --- Brak miejsca w pliku z danymi 
 • 136 --- Brak miejsca w pliku indeksowym 
 • 137 --- Brak rekordów (po: READ, AFTER i END OF FILE) 
 • 138 --- Nieobsługiwane rozszerzenie tabeli 
 • 139 --- Zbyt dużo wierszy 
 • 140 --- Nieprawidłowe opcje tworzenia 
 • 141 --- Powtórzony klucz przy próbie zapisu lub aktualizacji 
 • 142 --- Użyto nieznanego zestawu znaków 
 • 143 --- Definicja MERGE niezgodna z odwzorowaną tabelą 
 • 144 --- Tabela uszkodzona, nie powiodła się ostatnia naprawa 
 • 145 --- Tabela oznaczona jako uszkodzona

--------

Kody błędów C API MySQL

-------- 

 • 1000 --- hashchk 
 • 1001 --- isamchk 
 • 1002 --- Nie 
 • 1003 --- Tak 
 • 1004 --- Nie można stworzyć pliku 
 • 1005 --- Nie można stworzyć tabel
 • 1006 --- Nie można stworzyć bazy danych 
 • 1007 --- Nie można stworzyć bazy danych (baza już istnieje) 
 • 1008 --- Nie można usunąć bazy danych (baza nie istnieje) 
 • 1009 --- Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można usunąć)
 • 1010 --- Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można wykonać)
 • 1011 --- Błąd podczas usuwania 
 • 1012 --- Nie można odczytać rekordu w tabeli systemowej 
 • 1013 --- Nie można otrzymać statusu 
 • 1014 --- Nie można rozpoznać aktualnego katalogu 
 • 1015 --- Nie można zablokować pliku 
 • 1016 --- Nie można otworzyć pliku 
 • 1017 --- Nie można znaleźć pliku 
 • 1018 --- Nie można odczytać katalogu 
 • 1019 --- Nie można zmienić katalogu na 
 • 1020 --- Rekord został zmieniony od ostatniego odczytania z tabeli 
 • 1021 --- Dysk pełny 
 • 1022 --- Nie można zapisać (powtórzone klucze w tabeli) 
 • 1023 --- Błąd podczas zamykania 
 • 1024 --- Błąd podczas odczytu pliku 
 • 1025 --- Błąd podczas zmieniania nazwy 
 • 1026 --- Błąd podczas zapisywania pliku 
 • 1027 --- jest zablokowany na wypadek zmian 
 • 1028 --- Sortowanie przerwane 
 • 1029 --- Widok nie istnieje 
 • 1030 --- Otrzymano błąd z obsługi tabeli 
 • 1031 --- Obsługa tabeli nie posiada tej opcji 
 • 1032 --- Nie można znaleźć rekordu w 
 • 1033 --- Niewłaściwa informacja w pliku 
 • 1034 --- Niewłaściwy plik kluczy dla tabeli 
 • 1035 --- Plik kluczy dla tabeli jest starego typu 
 • 1036 --- jest tylko do odczytu 
 • 1037 --- Zbyt mało pamięci 
 • 1038 --- Zbyt mało pamięci do sortowania 
 • 1039 --- Nieoczekiwany EOF napotkany podczas czytania z pliku 
 • 1040 --- Zbyt wiele połączeń 
 • 1041 --- Zbyt mało miejsca (pamięci dla wątku) 
 • 1042 --- Nie można otrzymać nazwy hosta dla twojego adresu 
 • 1043 --- Zły uchwyt 

-------- 

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE

 • 1044 --- Brak dostępu dla użytkownika (do bazy danych) 
 • 1045 --- Brak dostępu dla użytkownika (hasło) 
 • 1046 --- Nie wybrano żadnej bazy danych 

-------- 

 • 1047 --- Nieznana komenda 
 • 1048 --- Kolumna nie może być nul 
 • 1049 --- Nieznana baza danych (też często popełniany błąd, zwłaszcza przy obcych skryptach) 
 • 1050 --- Tabela już istnieje 
 • 1051 --- Nieznana tabela 
 • 1052 --- Kolumna jest dwuznaczna 
 • 1053 --- Trwa kończenie działania serwera 
 • 1054 --- Nieznana kolumna w 
 • 1055 --- Użyto bez umieszczania w GROUP BY 
 • 1056 --- Nie można grupować 
 • 1057 --- Zapytanie ma funkcje sumujące i kolumny w tym samym zapytaniu 
 • 1058 --- Liczba kolumn nie odpowiada liczbie wartości 
 • 1059 --- Nazwa identyfikatora jest zbyt długa 
 • 1060 --- Powtórzona nazwa kolumny 
 • 1061 --- Powtórzona nazwa klucza 
 • 1062 --- Powtórzone wystąpienie dla klucza (dość częsty błąd przy modyfikacji danych w tabeli, zwłaszcza po opcji IMPORT) 
 • 1063 --- Błędna specyfikacja kolumny dla kolumny 
 • 1064 --- obok w linii 
 • 1065 --- Zapytanie było puste 
 • 1066 --- Tabela lub alias nie są unikatowe 
 • 1067 --- Niewłaściwa wartość domyślna dla (też często występujący błąd w trakcie projektowania tabeli) 
 • 1068 --- Zdefiniowano wiele kluczy podstawowych 
 • 1069 --- Określono zbyt wiele kluczy 
 • 1070 --- Określono zbyt wiele części klucza (nie mylić z kodem błędu 1069) 
 • 1071 --- Zdefiniowany klucz jest zbyt długi 
 • 1072 --- Kolumna zdefiniowana w kluczu nie istnieje w tabeli 
 • 1073 --- Kolumna typu BLOB nie może być użyta w specyfikacji klucza 
 • 1074 --- Zbyt duża długość kolumny (użyj BLOB) 
 • 1075 --- W tabeli może być tylko jedno pole AUTO (chodzi o auto_increment oraz musi być kluczem) 
 • 1076 --- gotowe do połączenia 
 • 1077 --- standardowe zakończenie działania 
 • 1078 --- otrzymano sygnał. (kończenie działania) 
 • 1079 --- zakończenie działania zakończone 
 • 1080 --- wymuszenie zamknięcia wątku 
 • 1081 --- Nie można stworzyć gniazda IP 
 • 1082 --- Tabela nie ma takiego indeksu jak w CREATE INDEX 
 • 1083 --- Nie oczekiwano separatora 
 • 1084 --- Nie można użyć stałej długości wiersza z polami typu BLOB. (użyj FIELDS TERMINATED BY) 
 • 1085 --- Plik musi znajdować się w katalogu bazy danych lub wszyscy mają uprawnienia do jego odczytu 
 • 1086 --- Plik już istnieje 
 • 1087 --- Rekordów: Usuniętych: Pominiętych: Ostrzeżeń: 
 • 1088 --- Rekordów: Duplikatów: 
 • 1089 --- Błędna część klucza 
 • 1090 --- Nie można usunąć wszystkich pól wykorzystując ALTER TABLE (użyj DROP TABLE - kasuje całą tabelę!!!) 
 • 1091 --- Nie można wykonać tej operacji. (sprawdź czy to pole istnieje) 
 • 1092 --- Rekordów: Duplikatów: Ostrzeżeń: 
 • 1093 --- Operacja INSERT TABLE nie jest dozwolona w liście tabel FROM 
 • 1094 --- Nieznany identyfikator wątku 
 • 1095 --- Nie jesteś właścicielem wątku 
 • 1096 --- Nie ma żadnej użytej tabeli 
 • 1097 --- Zbyt wiele łańcuchów dla kolumny i polecenia SET 
 • 1098 --- Nie można stworzyć unikatowej nazwy pliku z logiem 
 • 1099 --- Tabela została zablokowana przez READ i nie może zostać zaktualizowana 
 • 1100 --- Tabela nie została zablokowana poleceniem LOCK TABLES
 • 1101 --- Pole typu BLOB nie może mieć domyślnej wartości 
 • 1102 --- Niedozwolona nazwa bazy danych 
 • 1103 --- Niedozwolona nazwa tabeli 
 • 1104 --- Operacja SELECT będzie dotyczyła zbyt wielu rekordów i zajmie b. dużo czasu 
 • 1105 --- Nieznany błąd 
 • 1106 --- Nieznana procedura 
 • 1107 --- Nieprawidłowa liczba parametrów procedury 
 • 1108 --- Nieprawidłowe parametry procedury 
 • 1109 --- Nieznana tabela 
 • 1110 --- Podwójnie zdefiniowano pole 
 • 1111 --- Nieprawidłowe użycie funkcji grupującej 
 • 1112 --- Tabela wykorzystuje rozszerzenie nieistniejące w tej wersji MySQL 
 • 1113 --- Tabela musi mieć przynajmniej jedną kolumnę 
 • 1114 --- Tabela jest pełna 
 • 1115 --- Nieznany zestaw znaków 
 • 1116 --- Zbyt wiele tabel 
 • 1117 --- Zbyt wiele pól 
 • 1118 --- Zbyt duży rozmiar wiersza (zamień na BLOB) 
 • 1119 --- Przepełnienie stosu wątków 
 • 1120 --- Zależność skrośna do OUTER JOIN 
 • 1121 --- Kolumna użyta w UNIQUE lub INDEX, ale nie zdefiniowana jako NOT NULL 
 • 1122 --- Niemożliwe załadowanie funkcji 
 • 1123 --- Niemożliwa inicjalizacja funkcji 
 • 1124 --- Brak ścieżek do biblioteki dzielonej (też częsty błąd) 
 • 1125 --- Funkcja już istnieje 
 • 1126 --- Otwarcie biblioteki dzielonej niemożliwe 
 • 1127 --- W bibliotece nie można znaleźć funkcji 
 • 1128 --- Funkcja niezdefiniowana (to jest piętą Achillesową, zwykle błąd powstaje przy niejednoznacznym nazwaniu funkcji a później źle wpisana w odwołaniu) 
 • 1129 --- Serwer zablokowany z powodu zbyt wielu błędów połączenia. (odblokować można --- mysqladmin flush-hosts) 
 • 1130 --- Serwer nie może łączyć się z tym serwerem MySQL 
 • 1131 --- MySQL użyty z konta anonimowego 
 • 1132 --- Do zmiany haseł wymagane są uprawnienia do aktualizacji tabel bazy danych 
 • 1133 --- W tabeli USER nie można znaleźć odpowiedniego wiersza 
 • 1134 --- Znalezione wiersze: Zamienino: Ostrzeżeń: 
 • 1135 --- Niemożliwe stworzenie nowego wątku (tu zwykle kod błędu) 
 • 1136 --- Liczba kolumn nie pasuje do liczby wartości w wierszu 
 • 1137 --- Niemożliwe otwarcie tabeli 
 • 1138 --- Nieprawidłowe użycie wartości NULL 
 • 1139 --- REGEXP zwróciła błąd (operator REGEXP porównuje wyrażenie regularne po prawej stronie z wyrażeniem po lewej stronie) 
 • 1140 --- Jeśli nie ma frazy GROUP BY, mieszanie kolumn GROUP (MIN(), MAX(), COUNT()) jest niedopuszczalne (musi być zastosowane grupowanie) 
 • 1141 --- Brak uprawnień dla użytkownika na serwerze 
 • 1142 --- Polecenie zabronione dla użytkownika dla tabeli 
 • 1143 --- Polecenie zabronione dla użytkownika dla kolumny w tabeli 
 • 1144 --- Niedopuszczalne polecenie GRANT/REVOKE 
 • 1145 --- Serwer lub użytkownik w GRANT zbyt długie 
 • 1146 --- Tabela nie istnieje 
 • 1147 --- Brak uprawnień dla użytkownika 
 • 1148 --- Instrukcja nie może być użyta w tej wersji MySQL 
 • 1149 --- Nieprawidłowa składnia 
 • 1150 --- Wątek wstawiania z opóźnieniem nie mógł uzyskać blokady w tabeli 
 • 1151 --- Użyto zbyt wielu wątków opóźnionych 
 • 1152 --- Zerwane połączenie z bazą danych 
 • 1153 --- Pobrano pakiet większ od MAX_ALLOWED_PACKET 
 • 1154 --- Błąd odczytu ze strumienia połączenia 
 • 1155 --- Błąd z FCNTL() 
 • 1156 --- Otrzymano nieprawidłowe pakiety 
 • 1157 --- Niemożliwa dekompresja pliku komunikacyjnego 
 • 1158 --- Błąd przy odczycie pakietu komunikacyjnego 
 • 1159 --- Przekroczono limit czasu odczytu pakietu komunikacyjnego 
 • 1160 --- Błąd przy zapisie pakietu komunikacyjnego 
 • 1161 --- Przekroczono limit czasu zapisu pakietu komunikacyjnego 
 • 1162 --- Łańcuch wynikowy dłuższy od MAX_ALLOWED_PACKET 
 • 1163 --- Użyty typ tabeli nie może zawierać kolumn BLOB/TEXT 
 • 1164 --- użyta tabela nie obsługuje kolumn AUTO_INCREMENT 
 • 1165 --- Nie można użyć INSERT DELAYED w tabeli (zablokowana przez odczyt) 
 • 1166 --- Nieprawidłowa nazwa kolumny 
 • 1167 --- Użyta procedura obsługi tabeli nie może indeksować kolumn 
 • 1168 --- Nie wszystkie tabele tabeli MERGE są identyczne 
 • 1169 --- Niemożliwy zapis w tabeli (wymagana unikatowość) 
 • 1170 --- Kolumna BLOB użyta w kluczu bez długości tego klucza 
 • 1171 --- Wszystkie części PRIMARY KEY muszą być NOT NULL (jeśli potrzebny NULL w kluczu należy użyć klucza UNIQUE) 
 • 1172 --- Wynik składał się z więcej niż jednego wiersza 
 • 1173 --- Tabele tego typu wymagają klucza głównego 
 • 1174 --- Ta wersja MySQL została skompilowana bez obsługi RAID 
 • 1175 --- Użyto trybu bezpiecznych poprawek (próba aktualizacji tabeli bez WHERE przy użyciu kolumny KEY) 
 • 1176 --- Klucz w tabeli nie istnieje 
 • 1177 --- Niemożliwe otwarcie tabeli 
 • 1178 --- Procedura obsługi tablei nie uwzględnia sprawdzania/naprawy 
 • 1179 --- Brak uprawnień do wykonywania tego polecenia w transakcji 
 • 1180 --- Błąd podczas COMMIT (przy używaniu transakcji) 
 • 1181 --- Błąd podczas ROLLBACK (przy używaniu transakcji) 
 • 1182 --- Błąd podczas FLUSH_LOGS (zamyka i ponownie otwiera wszystkie logi) 
 • 1183 --- Błąd podczas CHECKPOINT 
 • 1184 --- Zerwane połączenie do: użytkownik: serwer: 
 • 1185 --- Procedura obsługi tabeli nie uwzględnia zrzutu tabeli binarnej 
 • 1186 --- Dziennik binarny zamknięty podczas próby wykonania FLUSH MASTER 
 • 1187 --- Nie udało się odbudować indeksów w tabeli 
 • 1188 --- Błąd z nadrzędnej 
 • 1189 --- Błąd sieciowy przy odczycie tabeli 
 • 1190 --- Błąd sieciowy przy zapisie 
 • 1191 --- Brak indeksu FULLTEXT dla listy kolumn 
 • 1192 --- Niemożliwe wykonanie danego polecenia z uwagi na aktywne blokady 
 • 1193 --- Niznana zmienna systemowa 
 • 1194 --- Tabela oznaczona jako uszkodzona 
 • 1195 --- Tabela oznaczona jako uszkodzona (ostatnia próba naprawy skończyła się niepowodzeniem) 
 • 1196 --- Uwaga: część zmian tabel nie może być wycofana wraz z transakcją 
 • 1197 --- Składająca się z wielu instrukcji transakcja wymagała więcej niż MAX_BINLOG_CACHE_SIZE bajtów 
 • 1198 --- Operacja nie może być wykonana przy działającym serwerze podrzędnym (wykonaj SLAVE STOP) 
 • 1199 --- Operacja wymaga działania serwera podrzędnego (wykonaj SLAVE START) 
 • 1200 --- Serwer nieskonfigurowany jako podrzędny 
 • 1201 --- Niemożliwa inicjalizacja serwera nadrzędnego w strukturze (spr. uprawnienia do MASTER) 
 • 1202 --- Niemożliwe utworzenie wątku podrzędnego 
 • 1203 --- Użytkownik ma ponad MAX_USER_CONNECTIONS aktywnych połączeń 
 • 1204 --- W SET można użyć tylko wyrażeń stałych

--------

Te błędy zwykle zawierają dodatkowe instrukcje gdzie wystąpił błąd np. nazwa tabeli, kolumny itp.

-------- 

Dla przykładu pełny tekst opisujący błąd: 

 • 1184 --- Zerwane połączenie %ld do db: %-.64s użytkownik: %-.32s serwer: %-.64s (%-.64s)


Powiązane artykuły:


Komentarzy (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas