Jakie dokumenty muszę dołączyć do cesji usługi hostingowej?

Wystarczy skan samej cesji. Czytelnie i poprawnie wypełniony numer KRS lub REGON będzie służył weryfikacji podmiotu przez Mnichów Zenbox.

Uwaga! W przypadku cedowania usług na podmiot spoza granic Polski koniecznym jest dołączenie skanu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz