Jakie dokumenty muszę dołączyć do cesji usługi hostingowej ?

Wystarczy oryginał samej cesji. Numer KRS lub REGON czytelnie uzupełniony będzie służył weryfikacji podmiotu przez Mnichów Zenbox. 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz