11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Jak wykonać polecenie Ping i Traceroute

Jak wykonać polecenie Ping i Traceroute

W tym artykule dowiesz się:

  • Do czego służy polecenie Ping oraz Traceroute
  • Jak wykonać polecenie Ping
  • Jak wykonać polecenie Traceroute


Polecenie Ping oraz Traceroute

Polecenie Ping czyli Packet Internet Groper jest narzędziem diagnostycznym, który pozwala na sprawdzenie łączności pomiędzy dwoma urządzeniami na przykład Twoim komputerem a serwerem, na którym znajduje się Twoja witryna. Może to pomóc w określeniu czy problem ze stroną jest związany bezpośrednio z siecią lokalną. 

Polecenie Ping wysyła pakiet danych do urządzenia docelowego, który powinien zostać zwrócony, w ten sposób można określić czy połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami istnieje. Dodatkowo otrzymujemy informację jak długo zajęło pakietowi danych przebycie drogi od naszego komputera do serwera i z powrotem. 

Polecenie Traceroute (lub Tracert) służy do prześledzenia drogi jaką przebywa nasze urządzenie podczas połączenia z innym urządzeniem czyli na przykład między naszym komputerem a serwerem, na którym znajduje się nasza strona. W przypadku gdy polecenie Ping poinformuje nas, że między danymi urządzeniami nie ma połączenia, wówczas możemy skorzystać z traceroute w celu sprawdzenia, w którym miejscu napotkaliśmy problem. 

Dzięki poleceniu Traceroute możemy również sprawdzić liczbę “skoków” pomiędzy urządzeniami, pozwala to na oszacowanie odległości do docelowego serwera.

Uwaga: Wskazane polecenia powinny być wykonane za pomocą Wiersza polecenia systemu Windows lub za pomocą Terminala w przypadku systemu Linux oraz OS’X.


Jak uruchomić Wiersz polecenia lub Terminal?

W celu uruchomienia Wiersza polecenia w systemie Windows należy uruchomić menu Start, a następnie należy wpisać w wyszukiwarce frazę cmd. Po wpisaniu wymienionej komendy powinniśmy otrzymać Wiersz polecenia jako pierwszy wynik.


W celu uruchomienia konsoli Wiersza polecenia należy kliknąć na przycisk Otwórz.

Uruchomienie terminala w przypadku systemów Linux może różnić się w zależności od używanego środowiska graficznego. Poniżej prezentujemy proces uruchomienia konsoli Terminala w systemie Linux Mint.

W celu uruchomienia Terminalu w systemie Linux Mint należy uruchomić menu startowe, a następnie wyszukać frazę Terminal. Wówczas terminal powinien zostać wyświetlony po prawej stronie. 


Aby uruchomić Terminal należy nacisnąć widoczną ikonę z nazwą aplikacji. 


Jak wykonać polecenie Ping?

Jeżeli chcesz zdiagnozować połączenie za pomocą polecenia ping, uruchom konsole w swoim systemie, a następnie: 

1. W otwartym oknie konsoli wywołaj polecenie Ping, dla przykładu prezentujemy badanie dla domeny zenbox.pl


Czas trwania takiego badania jest zależny od ilości wysłanych pakietów. Na ekranie możemy wówczas zobaczyć wynik zwrócony dla pojedynczego pakietu, natomiast po zakończeniu otrzymamy podsumowanie całego badania. 

Uwaga: W przypadku systemu Linux należy skorzystać z polecenia ping -c 4 nazwadomeny.pl, pozwoli to na ograniczenie ilości wykonanych zapytań do 4. 

2. Prawidłowo wykonany wynik zwróci informacje dotyczące każdego pojedynczego wysyłanego pakietu. Kolejno od lewej widzimy:

  • Adres IP na który kieruje dana domena, 
  • Wagę każdego pakietu, w tym przypadku za każdym było to 32 bajtów. 
  • Czas w jakim dany pakiet przebył drogę do docelowego serwera i z powrotem czas ten jest liczony również w milisekundach. 
  • Wartość TTL (Time to live), pokazuje on maksymalną liczbę przeskoków jaki pakiet może wykonać zanim zostanie on usunięty z sieci, dzięki temu pakiet nie będzie wysyłany w nieskończoność

Polecenie Ping w systemie Windows standardowo wysyła tylko 4 pakiety danych. Za pomocą opcji -n możemy ustalić jaka dokładnie ilość pakietów ma zostać wysłana. Na przykład dla zebrania 10 pakietów wykonaj polecenie ping -n 10 mojadomena.pl


W systemie Linux parametr do zmiany liczby wysyłanych pakietów to -c, na przykład ping -c 10 nazwadomeny.pl.

Uwaga: Wynik polecenia możesz przesłać w kontakcie z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu dokładnej jego analizy. Nowe zgłoszenie możesz utworzyć w Panelu Klienta lub za pomocą tego formularza kontaktowego.


Jak wykonać polecenie Traceroute / Tracert

Jeżeli chcesz wykonać polecenie traceroute. Uruchom konsole w swoim systemie a następnie: 

1. W otwartym oknie konsoli wywołaj polecenie tracert. Dla przykładu prezentujemy badanie dla domeny zenbox.pl


Uwaga: dla systemów Linux należy wpisać polecenie traceroute

2.  Prawidłowo wykonanie polecenie zwróci nam całą trasę jaką przebył nasz pakiet danych do docelowego serwera. W przypadku gdy podczas trasy napotkamy problem, nasze polecenie również nas o tym poinformuje. 


Uwaga: Wynik polecenia możesz przesłać w kontakcie z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu dokładnej jego analizy. Nowe zgłoszenie możesz utworzyć w Panelu Klienta lub za pomocą tego formularza kontaktowego.

Komentarzy (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas