Jak można zmienić wartość limitu max_input_vars?

Standardowa wartość limitu ustawiona na serwerze dla parametru max_input_vars to 1000.

W celu zmiany tego limity należy do pliku .htaccess dla wybranej domeny dodać poniższą linijkę:


php_value max_input_vars 3000

gdzie 3000 to przykładowa nowa wartość jaką chcemy wprowadzić w ustawieniach dla domeny.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz