Jak korzystać z shell_exec w zenbox.pl

W celu uruchomienia skryptu PHP z poziomu CLI bez blokowanych funkcji (w tem exec()) należy dołączyć do polecenie wywołującegoo skrypt parametr

-c /usr/local/php/php.ini

 

Przykładowe polecenie wywołujące plik o nazwie skrypt.php w PHP 5.6 wyglądać będzie wówczas następująco:

php56 -c /usr/local/php/php.ini skrypt.php

Komentarze (0)

Dodaj komentarz