11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Jak dokonać cesji w zenbox?

Jak dokonać cesji w zenbox?

Jeżeli chcesz przekazać innej osobie lub firmie usługi znajdujące się na Twoim koncie w zenbox, konieczne jest wykonanie cesji. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta. 

1. Przejdź do sekcji Strefa Klienta a następnie wybierz Moje dane a następnie Cesja elektroniczna.

2. Wybierz Rozpocznij nową cesję.

3. W kolejnym kroku wybierz usługę (usługi), którą chcesz przekazać za pomocą cesji.

Po zaznaczeniu usług podlegających cesji wybierz Przejdź dalej

4. W kolejnym kroku uzupełnij dane przejmującego.

Uwaga: Jeżeli osoba przejmująca posiada już konto w zenbox, wówczas dane w formularzu powinny być zgodne z tymi, które przejmujący ma w swoim Panelu Klienta. W przypadku, gdy przejmujący nie ma konta w zenbox, zostanie ono założone w procesie cesji, dlatego adres e-mail przejmującego nie może być taki sam jak przekazującego.

5. W kolejnym kroku sprawdź poprawność wprowadzonych danych i jeżeli wszystkie dane są poprawne, wybierz Rozpocznij cesję

Rozpoczęcie cesji przekieruje Twój wniosek do Biura Obsługi Klienta do rozpatrzenia. Kolejne informacje otrzymasz w wiadomości e-mail po zaakceptowaniu cesji przez Biuro Obsługi Klienta.

Dane nieprawidłowe:

Jeżeli dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu będą nieprawidłowe otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o korektę. Wówczas zaloguj się do Panelu Klienta, przejdź do Cesji i wybierz przycisk Uzupełnij dane a następnie dokonaj wskazanej w wiadomości e-mail poprawki.

Dane prawidłowe:

Jeżeli dane zostaną zweryfikowane pozytywnie, otrzymasz potwierdzenie w osobnej wiadomości e-mail ze wskazówkami dalszego postępowania.

6. W wiadomości e-mail otrzymasz link do uzupełnionego dokumentu cesji, który należy pobrać, wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować. W przypadku podpisu elektronicznego (np. profilem zaufanym) lub kwalifikowanego drukowanie dokumentu nie będzie konieczne. 

Uwaga: Dokument cesji powinien zostać podpisany przez przejmującego usługi lub osobę do tego uprawnioną. 

7. Podpisany dokument cesji należy przesłać do nas. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie przejdź do Moje Dane>Cesja i wybierz Prześlij dokument. Załaduj plik za pomocą przycisku Wybierz plik.

Po załadowaniu pliku ponownie wybierz Prześlij dokument

Uwaga: Dokument może być dodany wyłącznie w formatach pdf, jpg lub png. 

8. Podpisany dokument zostanie przesłany do BOK w celu weryfikacji podpisów. 

Podpis nieprawidłowy:

Jeżeli dokument został podpisany przez niewłaściwą osobę lub jest nieczytelny otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o stosowną korektę.

Podpis prawidłowy:

Jeżeli podpisy na dokumencie są prawidłowe, otrzymasz wiadomość e-mail z dalszymi krokami.

9. Przejmujący otrzyma wiadomość o założeniu nowego konta (jeśli go nie posiada) wraz z danymi logowania oraz prośbę o akceptację niezbędnych zgód.

Ty otrzymasz informację o pozytywnej weryfikacji podpisów i dalszym procedowaniu cesji.

10. Po zaakceptowaniu odpowiednich regulaminów przez stronę przejmującą cesja zostanie sfinalizowana i otrzymasz informację o zakończeniu procesu. Wskazane na dokumencie cesji usługi zostaną przeniesione na konto przejmującego wraz z zamówieniem na odnowienie, jeśli takie zostało wystawione na Twoim koncie przed rozpoczęciem cesji. 

Komentarzy (1)

Magdalena Grzeszyk 22.11.2021 14:57:13

Dzień dobry, czy możecie dać Państwo informację o szacowanym czasie, w jakim zakończy się cała procedura cesji? Czy są to godziny/ dni? Będę wdzięczna.

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas