Istniejący użytkownik baz MySQL

Podczas tworzenia nowej bazy danych istnieje możliwość skorzystania z istniejącego użytkownika baz danych.

Należy jednak pamiętać, iż dla wersji MySQL 5.5 oraz MySQL 5.6 listy użytkowników będą się różniły - zmiany list przebiegają dynamicznie w zależności od wybranej wersji bazy danych.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz