Instalacja symfony2 na serwerze zenbox

Aby zainstalować symfony należy w pierwszej kolejności zalogować się do warstwy SSH.

Kolejnym krokiem jest przejście do katalogu domeny, dla której ma zostać zainstalowany symfony2

 

cd domains/nazwa-domeny.pl

 

 

Następnie należy uruchomić composera, który zainstaluje Symfony2:

 

composer create-project symfony/framework-standard-edition nazwa-projektu

 

 

W trakcie instalacji Symfony zostaniemy zapytani o kilka szczegółów tj. baza danych czy konfiguracja wysyłki poprzez SMTP.

Po instalacji przechodzimy do katalogu Symfony - katalog nosi taką samą nazwę jak projekt. W tym katalogu wpisujemy nastepujące polecenie:


mv * ../

 

 

Ostatnim krokiem jest przejście katalog wyżej (cd ..) i utworzenie dowiązania symbolicznego:

 

ln -s web public_html

 

 

Po wykonaniu tych wszystkich czynności Symfony2 zostanie zainstalowany poprawnie.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz