11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

GIODO - Umowa przetwarzania danych osobowych

GIODO - Umowa przetwarzania danych osobowych

Firma zenbox oferuje swoim Klientom hosting zgodny z wytycznymi GIODO, dzięki podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podczas zakupu każdego produktu. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się we współpracy z ekspertami oraz zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez zenbox.pl jest w pełni zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

W celu podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. 

Informujemy, że usługa ta jest całkowicie bezpłatna.

Sam wniosek do GIODO należy złożyć osobiście, a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest tylko załącznikiem do wniosku.


Powiązane artykuły:

Komentarzy (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas