Dlaczego muszę podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartą tuż pod formularzem cesji ?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, która została zawarta tuż pod treścią cesji jest dobrowolne. Nie podpisanie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie usług objętych umową o świadczeniu usług hostingowych uniemożliwia realizację umowy m.in. ze względu na fakt, iż nie ma sposobności użycia tych danych w celu wygenerowania faktury proforma (lub faktury VAT).  

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz