Czy Zenbox jest jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) dla swoich Klientów?

Osobą odpowiedzialną za całokształt kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych musi być co do zasady ktoś inny niż ASI, najlepiej kierownik lub szef firmy, mający stosowne uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorcy lub spółki (prezes, członek zarządu, prokurent).


Zenbox nie jest ADO dla swoich Klientów!  

Komentarze (0)

Dodaj komentarz