Czy wystarczy przesłanie cesji skanem na adres e-mail?

Tak. Jeśli cesja zostanie wypełniona prawidłowo a sprawdzone przez nas dane będą zgodne z podanymi w dokumencie cesji, nie będzie konieczności wysyłania cesji w formie papierowej.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz