Czy podpisując cesję praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczeniu usług hostingowych muszę dokonywać także cesji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ?

Nie ma takiej konieczności. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest ściśle związana z umową o świadczeniu usług hostingowych, zgodnie z zapisem „(...) Mając na uwadze, iż Strony łączy Współpraca (dalej „Współpraca”), przedmiotem której jest świadczenie na rzecz Powierzającego usług hostingu, w trakcie wykonywania których przetwarzane są dane osobowe (...)”. Zatem cesją o jakiej mowa przenoszone są także prawa i bowiązki wynikające z umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

Niemniej dla celów GIODO zaleca się podpisanie takiej umowy z nowym Właścicielem konta (Przejmującym)  z dniem dokonania cesji. 

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz