Czy podpisując cesję praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczeniu usług hostingowych muszę dokonywać także cesji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Nie ma takiej konieczności. Na umowie widnieje zapis „Umowy Głównej i Regulaminu o świadczeniu usług hostingowych oraz powiązanej z nim umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych” – przenoszone zatem będą wszystkie zgody, które ma obecny właściciel, czyli:

- jeżeli cedent miał zaakceptowane jedynie regulamin i politykę ( bo ma same domeny ) cesjonariusz również będzie miał zaakceptowane jedynie regulamin i politykę

- jeżeli cedent miał zaakceptowane wszystko, cesjonariusz również będzie miał zaakceptowane wszystko

- jeżeli cedent nie miał zaakceptowanego niczego, cesjonariusz musi zaakceptować wymagane dokumenty przed przeniesieniem usług

Komentarze (0)

Dodaj komentarz