11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Automatyczne wysłanie kopii wiadomości na inny adres

Automatyczne wysłanie kopii wiadomości na inny adres

Jeżeli chcesz, aby kopia odebranej wiadomości była wysyłana automatycznie na inny adres e-mail, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do poczty poprzez poczta.zenbox.pl

2. Przejdź do zakładki Ustawienia:

3. Z listy kategorii należy wybierz filtry:

Następnie kliknij u dołu ekranu przycisk "+" w kolumnie filtry:

4. Następnym krokiem jest zaznaczenie odpowiednich opcji:

W kategorii "W stosunku do przychodzącej poczty" wybierz "wszystkich".

W kategorii "…wykonaj następujące czynności" wybierz "Wyślij kopię do" po czym wpisz adres e-mail na który chcesz wysłać kopię wiadomości.

5. Po uzupełnieniu tych danych zapisz ustawienia przyciskiem Zapisz.


Powiązane artykuły:

Komentarzy (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas