11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Alias pocztowy

Alias pocztowy

Alias pocztowy jest to adres skrzynki pocztowej, wskazujący na istniejące konto e-mail w obrębie tej samej domeny. Alias nie może być aktywną, istniejącą skrzynką pocztową. Oznacza to, że nie możemy się do niego zalogować, pobrać lub wysłać z niej wiadomości.

Przykład: Do konta pocztowego kontakt@stronazen.pl został dodany alias alias@stronazen.pl. Po ustawieniu aliasu, wiadomości e-mail przesłane na adres alias@stronazen.pl będą dostarczane na konto kontakt@stronazen.pl.

Aby wykonać alias pocztowy, należy:

  1. Zalogować się do Panelu Klienta zenbox

  2. W sekcji PACZKI POCZTOWE wybrać Konta pocztowe:

  3. Następnie należy wybrać domenę, dla której chcemy ustawić alias pocztowy.

  4. Przy wybranej, istniejące skrzynce, kliknij Edytuj:

  5. W nowo otwartym widoku, z górnego menu należy wybrać pozycję Aliasy:

  6. W wierszu Podaj nazwę aliasu należy podać pełny adres email, z którego ma zostać przekierowana poczta.

    Zatwierdź operację przyciskiem Dodaj.

    Uwaga! Dodawany adres powinien być w obrębie tej samej domeny co docelowy skrzynka odbiorcza. Adres aliasu nie może być utworzony jako działająca skrzynka pocztowa.

Informacje dodatkowe: Aby dodać alias pocztowy z kilku adresów, każde przekierowanie powinno zostać dodane osobno.


Powiązane artykuły:

Komentarzy (0)

Dodaj komentarz

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas