11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Wypełniam wniosek do GIODO. Jaki poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego oferuje Zenbox.pl?

Wypełniam wniosek do GIODO. Jaki poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego oferuje Zenbox.pl?

Obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń systemu informatycznego zapisany został w art.36–39a ustawy. W art. 36 ust. 1 wymaga się, aby administrator danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, aby zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Natomiast w § 6 rozporządzenia (Dz.U. 2004, nr 100, poz. 1024) wprowadzony został podział wymaganych zabezpieczeń na 3 następujące poziomy: podstawowy, podwyższony i wysoki.

zenbox sp. z o.o. reprezentujący markę ZENBOX.PL stosuje wysoki poziom zabezpieczeń systemu informatycznego. 


Powiązane artykuły:

Comments (0)

Add a comment

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas