11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

WP-CLI - Wprowadzenie i obsługa

na cały hosting

*Oferta dotyczy nowych planów hostingowych

WP-CLI - Wprowadzenie i obsługa

Co to jest WP-CLI?

WP-CLI jest to proste narzędzie, które umożliwia operowanie na skrypcie WordPress za pomocą linii komend w terminalu (SSH). Za jego pomocą możemy zainstalować skrypt WordPress, zaktualizować pliki, instalować/deinstalować wtyczki/motywy, wyświetlać informację na temat posiadanej wersji WP, czy choćby regenerować niedziałające pliki ikon, mediów (obrazków) przechodząc nawet do optymalizacji bazy danych. Operowanie z poziomu linii komend jest na tyle wygodne, że za pomocą jednej komendy pozwala zaktualizować wszystkie wtyczki na raz. Narzędzie pozwala też na edycję bazy danych bez konieczności instalowania dodatkowych skryptów - od teraz można zmieniać linki w bazie wprost z SSH za pomocą WP-CLI.

 

Jak obsługiwać WP-CLI?

 

Instalacja pluginu:

Warunkiem koniecznym do zainstalowania pluginu poprzez wp-cli jest, aby był on dostępny w ogólnej bazie pluginów - https://pl.wordpress.org/plugins/. Operacje należy wykonać tak samo dla każdej wtyczki. W tym poradniku zainstalujemy wtyczkę contact form 7:

1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do SSH - poradnik klik

2. Przechodzimy do katalogu z wordpressem dla którego chcemy zainstalować plugin

3. Pobieramy nazwę pluginu z adresu URL: https://pl.wordpress.org/plugins/contact-form-7/ w przypadku wtyczki contact form 7 jest to contact-form-7

4. W SSH wpisujemy nastepujące polecenie: wp plugin install contact-form-7. Jeśli chcemy zainstalować więcej niż jedną wtyczkę, to należy wpisać je po spacji: wp plugin install contact-form-7 jetpack

5. Wtyczka jest instalowana. Po tej operacji ukaże się komunikat: Success: Installed 1 of 1 plugins.

6. Aktywacje zainstalowanego pluginu wykonujemy korzystając z polecenia: wp plugin activate contact-form-7

7. Zakończenie uruchamiania wtyczki zostanie potwierdzone stosownym komunikatem Success: Activated 1 of 1 plugins

  

Tworzenie nowego użytkownika:

1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do SSH - poradnik klik

2. Przechodzimy do katalogu z wordpressem

3. Wpisujemy polecenie wp user create NAZWA_UŻYTKOWNIKA ADRES_EMAIL --role=ROLA. W poleceniu należy zastąpić NAZWA_UŻYTKOWNIKA nazwą nowego konta, ADRES_EMAIL adresem e-mail oraz ROLA rolą: 

- Administrator: konto posiadające pełne prawa administratora.

- Editor: Użytkownik mogący tworzyć i zarządzać artykułami każdego użytkownika

- Author: rola ta umożliwia publikowanie i edytowanie tylko włąsnych wpisów

- Contributor: Osoba posiadająca konto z tymi uprawnieniami może tylko przygotowywać wersje robocze wpisów

- Subscriber: Zwykły użytkownik który może podglądać tylko swój profil

4. Po zatwierdzeniu enterem wp-cli utworzy nowego użytownika i wyświetli stosowny komunikat po zakończeniu działania wraz z losowo wygenerowanym hasłem.

 

Zmiana danych użytkownika:

Najpopularniejsze opcje, które są możliwe do wykonania poprzez wp-cli to zmiana:

- loginu: --user_login=NOWY_LOGIN

- hasła: --user_pass=NOWE_HASLO

- adresu e-mail użytkownika: --user_email=NOWY_EMAIL

- nazwy wyświetlanej: --display_name=NOWA_NAZWA

- imię: --first_name=NOWE_IMIE

- nazwisko: --last_name=NOWE_NAZWISKO

 

Aby wykorzystać powyższe parametry, należy postąpić zgodnie z poniższą listą kroków:

1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do SSH - poradnik klik

2. Przechodzimy do katalogu z wordpressem

3. Wpisujemy polecenie wp user update ADRES_EMAIL OPCJE - zamiast ADRES_EMAIL podajemy adres e-mail użytkownika, zaś dla OPCJE podajemy parametry wraz z wartościami z powyższej listy, np. wp user adres_email update --user_login=Grafik W jednym poleceniu można podać kilka parametrów

4. Po zatwierdzeniu enterem wp-cli zmieni wprowadzone dane i wyświetli stosowny komunikat po zakończeniu działania.

 

Usuwanie użytkownika:

1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do SSH - poradnik klik

2. Przechodzimy do katalogu z wordpressem

3. Wpisujemy polecenie wp user delete ADRES_EMAIL. W poleceniu należy zastąpić ADRES_EMAIL adresem e-mail użytkownika, którego chcemy usunąć. 

4. wp-cli zapyta, czy na pewno chcemy usunąć tego użytkownika: wpisujemy Y jeśli chcmey usunąć lub N jeśli operacja usuwania ma zostać przerwana. Całość zatwierdzamy enterem.

5. Po zakończeniu usuwania, zostanie wyświetlony stosowny komunikat: Success: Removed user ID_UŻYTKOWNIKA from NAZWA_STRONY


Powiązane artykuły:

Comments (0)

Add a comment

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas