11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Podgląd strony przed zmianą DNS przy wykorzystaniu pliku hosts

na cały hosting

*Oferta dotyczy nowych planów hostingowych

Podgląd strony przed zmianą DNS przy wykorzystaniu pliku hosts

Systemy Windows, Linux oraz OS’X posiadają możliwość skierowania domeny na konkretny adres IP z poziomu pliku konfiguracyjnego w systemie. Taka konfiguracja pozwala na podgląd działania strony internetowej przed oddelegowaniem domeny na serwery DNS w zenbox.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące oddelegowania domeny na nasze serwery DNS, dostępne są w ramach artykułu Serwery DNS i strefa DNS w zenbox.pl.


Konfiguracja pliku hosts w systemie Windows

W celu podglądu strony przed oddelegowaniem na serwery DNS w zenbox.pl w systemie Windows należy dokonać edycji pliku hosts. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Uruchom program Notatnik z prawami administratora, aby to zrobić kliknij na ikonę programu prawym przyciskiem myszy oraz wybierz opcję Uruchom jako administrator.

2. W otwartym oknie programu wybierz z menu pozycję Plik, a następnie Otwórz… W otwartym oknie przejdź do lokalizacji pliku hosts.


Domyślna lokalizacja pliku to: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Zaznacz wybrany plik, a następnie kliknij na przycisk Otwórz.

Uwaga: Jeżeli w oknie nie są dostępne żadne pliki, wybierz format plików Wszystkie pliki. 

3. Wczytany plik będzie zawierał domyślną konfigurację. Nowe rekordy powinny zostać dodane na końcu pliku w formacie: Adres IP Serwera nazwadomeny.pl


Uwaga: Pamiętaj, aby dodać dwa rekordy - jeden odpowiedzialny za adres domeny bez subdomeny www, drugi z subdomeną www.

Wprowadzone zmiany zachowaj poprzez ich zapisanie, w tym celu kliknij na menu Plik, a następnie Zapisz. Aby powrócić do domyślnych ustawień pliku wystarczy usunąć wprowadzone rekordy.


Konfiguracja pliku hosts w systemie OS’X

W celu podglądu strony przed oddelegowaniem na serwery DNS w zenbox.pl w systemie OS’X należy dokonać edycji systemowego pliku hosts. Aby wykonać tę konfigurację postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Uruchom Terminal z uprawnieniami administracyjnymi w systemie.  Następnie wykonaj w nim polecenie nano /etc/hosts


2. Wczytany plik będzie zawierał domyślną konfigurację. Nowe rekordy powinny zostać dodane na końcu pliku w formacie: Adres IP Serwera nazwadomeny.pl


Uwaga: Pamiętaj, aby dodać dwa rekordy - jeden odpowiedzialny za adres domeny bez subdomeny www, drugi z subdomeną www.

Wprowadzone zmiany zachowaj poprzez ich zapisanie. W tym celu wciśnij kombinację klawiszy CTRL + O oraz zatwierdź zmianę klawiszem Enter. Aby wyjść z edytora nano wciśnij kombinację klawiszy CTRL + X.

Jeżeli chcesz powrócić do domyślnych ustawień pliku wystarczy usunąć wprowadzone rekordy.

3. Po zakończonej pracy wykonaj polecenie sudo killall -HUP mDNSResponder aby wyczyścić pamięć podręczną DNS i zapobiec wszelkim kolizjom między DNS a plikiem hosts. Po wykonaniu polecenia będziesz poproszony o hasło administratora.Konfiguracja pliku hosts w systemie Linux

W celu podglądu strony przed oddelegowaniem na serwery DNS w zenbox.pl w systemie Linux należy dokonać edycji systemowego pliku hosts. Aby wykonać tę konfigurację postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Uruchom Terminal z uprawnieniami administracyjnymi w systemie. W przypadku systemu Linux Ubuntu tryb administratora - root, może zostać uruchomiony za pomocą komendy sudo su. Po jej wykonaniu należy wprowadzić hasło konta administracyjnego.


2. Następnie za pomocą edytora nano, uruchom edycję pliku hosts. W tym celu w oknie terminala wykonaj polecenie nano /etc/hosts


3. Wczytany plik będzie zawierał domyślną konfigurację. Nowe rekordy powinny zostać dodane na końcu pliku w formacie: Adres IP Serwera nazwadomeny.pl


Uwaga: Pamiętaj, aby dodać dwa rekordy - jeden odpowiedzialny za adres domeny bez subdomeny www, drugi z subdomeną www.

Wprowadzone zmiany zachowaj poprzez ich zapisanie. W tym celu wciśnij kombinację klawiszy CTRL + O oraz zatwierdź zmianę klawiszem Enter. Aby wyjść z edytora nano wciśnij kombinację klawiszy CTRL + X.

Jeżeli chcesz powrócić do domyślnych ustawień pliku wystarczy usunąć wprowadzone rekordy.

4. Po zakończonej pracy zresetuj serwer apache2, wykonując polecenie /etc/init.d/apache2 restart


Comments (0)

Add a comment

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas