11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Konfiguracja Microsoft Outlook w systemie Windows

Konfiguracja Microsoft Outlook w systemie Windows

Po uruchomieniu programu Microsoft Outlook wybierz z lewego górnego rogu Plik / File.

 Ukaże się nowe okno, w którym wybierz Dodaj konto / Add Account.

W następnym kroku, po ukazaniu się następnego okna, wybierz Ręczna konfiguracja / Manual setup. Po zaznaczeniu kliknij Dalej / Next.

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie opcji POP lub IMAP / POP or IMAP. Po zaznaczeniu przejdź dalej poprzez kliknięcie Dalej/ Next

Kolejnym krokiem jest wpisanie następujących danych:

Twoja nazwa / Your nameDowolnie wybrana nazwa

Adres e-mail / Email Adress: Adres e-mail

Typ konta / Account Type: IMAP

Serwer wiadomości przychodzących / Incoming mail server: imap.zenbox.pl

Serwer wiadomości wychodzących / Outgoing mail server: smtp.zenbox.pl

Nazwa użytkownika / User Name: Adres e-mail

Hasło / Password: Hasło do skrzynki pocztowej

Dodatkowo proszę zaznaczyć: Zapamiętaj hasło / Remember password


Po uzupełnieniu tych danych przejdź do Więcej ustawień / More Settings".

Ukaże się następne okno w którym należy wybrać zakładkę Serwer wychodzący / Outgoing server

Należy zaznaczyć odpowiednio opcje Mój serwer wychodzący wymaga autoryzacji / My outgoing server (SMTP) requires authentication, następnie Użyj tych samych danych jak dla poczty przychodzącej / Use same settings as my incoming mail server.

Po zaznaczeniu tych opcji kliknij OK.

Ostatnim krokiem jest kliknięcie Dalej / Next które zakończy konfigurację.


Powiązane artykuły:

Comments (2)

Kacper Miller 01.11.2018 13:32:36

Nie mogę dokonać konfiguracji na outlooku androidzie

Katarzyna Stolarczuk 19.01.2019 21:33:52

NIestety dla Windows 10 poczta wygląda zgoła inaczej

Add a comment

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas