11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Konfiguracja aplikacji TheBat! w systemie Windows

na cały hosting

*Oferta dotyczy nowych planów hostingowych

Konfiguracja aplikacji TheBat! w systemie Windows

 Korzystanie z poczty w ramach posiadanej usługi hostingowej w Zenbox jest możliwe zarówno w ramach dostępnej w przeglądarce internetowej aplikacji Webmail jak i za pomocą klienta poczty zainstalowanego na komputerze. W tym artykule przedstawimy jak skonfigurować klienta poczty The Bat! w systemie Windows.

Przed przystąpieniem do konfiguracji klienta poczty należy utworzyć nową skrzynkę pocztową w ramach posiadanej domeny. Proces tworzenia nowej skrzynki został opisany przez nas w poniższym poradniku:  Jak dodać nową skrzynkę pocztową w Zenbox.

Następnie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Podczas pierwszego uruchomienia programu wyświetli się kreator Tworzenie nowego konta, należy w nim wprowadzić dane właściciela skrzynki pocztowej:

  • nazwę użytkownika,
  • adres E-mail,
  • hasło


Należy również określić rodzaj protokołu z którego ma korzystać klient poczty podczas pracy z pocztą. Jako protokół zalecamy skorzystać z domyślnego ustawienia Auto.

W przypadku jeżeli w konfiguracji poczty posiadasz już dodaną inną skrzynkę pocztową, aby uruchomić kreator, należy przejść do menu Konto -> Nowe.


2. W następnym kroku program poprosi Cię o wybór jednej z opcji dla konfiguracji poczty przychodzącej. W ramach usługi hostingowej w Zenbox należy wybrać protokół oznaczony jako IMAP (zalecane) lub POP.

Na potrzeby poradnika została wykonana konfiguracja dla protokołu IMAP. Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych zgodnie z poniższym zrzutem ekranu należy dokonać weryfikacji poprawności połączenia do serwera przyciskiem Testuj teraz!


Jeżeli wprowadzona konfiguracja jest prawidłowa, program zwróci komunikat z informacją Authenticated. Aby przejść do kolejnego kroku kliknij na przycisk Dalej.

3. Kolejnym etapem w ustawieniu programu jest konfiguracja poczty wychodzącej. Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych zgodnie z poniższym zrzutem ekranu należy dokonać weryfikacji poprawności połączenia do serwera przyciskiem Testuj teraz!


Jeżeli wprowadzona konfiguracja jest prawidłowa, program zwróci komunikat z informacją Authenticated OK. Aby przejść do kolejnego kroku kliknij na przycisk Dalej.

Przypominamy, że parametry dotyczące serwera poczty przychodzącej oraz wychodzącej dostępne są również w artykule Konfiguracja programów pocztowych.

4. W ostatnim etapie konfiguracji zostanie wyświetlone okno z podsumowaniem. W tym formularzu możesz potwierdzić podaną wcześniej nazwę użytkownika oraz określić nazwę konta widoczną w głównym oknie programu. Aby zakończyć działanie kreatora kliknij na przycisk Zakończ.Powiązane artykuły:

Comments (0)

Add a comment

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas