11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Jak zbadać połączenie z hostingiem za pomocą MTR na komputerach z OSX

Jak zbadać połączenie z hostingiem za pomocą MTR na komputerach z OSX

Narzędzie MTR łączy w sobie narzędzie PING oraz Traceroute, pozwala zlokalizować miejsca w których pakiety są tracone lub gdzie dane pakiety nie są przepuszczane dalej.

W celu wykonania badania MTR na OSX (komputery Apple) należy wykonać poniższe działania. 

1. Uruchom Terminal. Możesz to zrobić za pomocą przycisków Command+Spacja, a następnie w oknie wyszukiwania wpisz Terminal i naciśnij enter. 

2. Wprowadź po kolei poniższe komendy:
Uwaga: Kolejną komendę należy wpisać po zakończeniu przetwarzania poprzedniej. Zakończenie poprzedniej komendy sygnalizowane jest tak jak na poniższym zrzucie ekranu.

 1.  /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

  Uwaga: jeśli program poprosi o hasło, wpisz swoje hasło do odblokowania komputera
 2.  brew install mtr

  Uwaga: Instalacja może potrwać kilka minut.
 3. cd /usr/local/Cellar/mtr/0.93_1/sbin
 4. cp mtr-packet /usr/local/bin/
 5. cp mtr /usr/local/bin/

  Uwaga: W przypadku wystąpienia błędu kopiowania, należy przed komendami “cp” dodać “sudo”.
  6. sudo mtr domena.pl - Komenda ta uruchomi badanie dla wybranej domeny. 
  7. Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie, po chwili zostanie uruchomione badanie.


Powiązane artykuły:

Comments (0)

Add a comment

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas