11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Generowanie kluczy SSH (RSA) w systemie Windows

na cały hosting

*Oferta dotyczy nowych planów hostingowych

Generowanie kluczy SSH (RSA) w systemie Windows

Wiele serwerów korzystających z klienta GIT wymaga do autoryzacji kluczy publicznych do połączenia SSH. Poniżej przedstawiamy proces oraz narzędzie które służy do wygenerowania klucza publicznego oraz prywatnego.

1. Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji PuTTYgen , którą można pobrać pod tym LINKIEM

2. Po pobraniu aplikacji uruchamiamy ją ( najlepiej z uprawnieniami administratora )


Tak jak widać na obrazku ustawienia muszą wskazywać na klucz typu SSH-2 RSA oraz długość klucza w 2048 bitach. Następnie naciskami GENERATE.

3. Rozpoczynamy etap generowania klucza SSH RSA. W tym momencie w zaznaczonym na poniższym screenie polu musimy cały czas dokonywać ruchu myszką tak, aby pasek postępu się przesuwał. Poruszanie myszką aktywuje proces generowania klucza.


4. Po zakończeniu procesu generowania klucza należy podać hasła zabezpieczające do naszego klucza. Po wpisaniu danych w odpowiednie okienka klikamy "Save public key" oraz "Save private key" w celu zapisania wygenerowanych kluczy.


5. Wygenerowany klucz publiczny należy przesłać na kontakt@zenbox.pl celem dodania go do kluczy autoryzowanych. Klucz który należy przesłać został zaznaczony na poniższym screenie


6. Klucz prywatny należy dodać do konfiguracji klienta SSH z jakiego korzystamy. Zazwyczaj klientem tym jest PuTTY, screen poniżej przedstawia miejsce, gdzie należy dodać kluczy prywatny.Powiązane artykuły:


Comments (0)

Add a comment

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas