11 - Antivirus (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 7 - Combination Lock Closed (Outline) Created with Sketch. 4 - Safe Combination (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 20 - Key (Outline) Created with Sketch. 48 - Protected System (Outline) Created with Sketch.
Flag of Germany

Eksport oraz import bazy danych za pomocą SSH

na cały hosting

*Oferta dotyczy nowych planów hostingowych

Eksport oraz import bazy danych za pomocą SSH

Najprostszym sposobem na wykonanie importu lub eksportu bazy danych jest skorzystanie z panelu phpMyAdmin. Poradnik opisujący pracę z panelem phpMyAdmin dostępny jest w ramach artykułu Jak wykonać eksport oraz import bazy danych za pomocą panelu phpMyAdmin.

Jednak sposób ten sprawdzi się jedynie w przypadku małych baz danych, w przypadku większych baz rekomendujemy wykorzystanie połączenia z serwerem SSH.


Jak wykonać eksport bazy danych za pomocą SSH?

W celu wykonania eksportu bazy danych MySQL przy pomocy konsoli, w pierwszym kroku należy zalogować się na swoje konto SSH. Poradnik opisujący konfigurację połączenia na przykładzie programu PuTTY dostępny jest w naszym artykule Jak zalogować się do SSH?

Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Domyślna lokalizacja po zalogowaniu na konto SSH to katalog główny Twojego konta hostingowego /home/nazwauzytkownika/

Jeżeli chcesz wykonać eksport danych w innym katalogu konieczne jest wcześniejsze przejście do niego. Na przykład jeżeli chcesz wykonać eksport bazy danych do katalogu domeny należy skorzystać z polecenia cd:

cd domains/mojadomena.pl


2. Przy pomocy programu mysqldump wprowadź polecenie pozwalające na eksport danych, a następnie zatwierdź je klawiszem Enter:

mysqldump -u uzytkownik_bazy -p nazwa_bazy > kopia_mojej_bazy.sql


Po zatwierdzeniu polecenia zostaniesz poproszony o hasło użytkownika bazy danych, podczas jego wprowadzania nie będą widoczne żadne znaki. Wprowadzone hasło zatwierdź klawiszem Enter.

Uwaga: Proces eksportu bazy danych może potrwać od kilku sekund do nawet kilku minut. Czas eksportu danych jest uzależniony od wielkości bazy danych, dla której wykonywana jest operacja.

3. Prawidłowo przeprowadzony eksport bazy danych do pliku nie wygeneruje żadnych informacji zwrotnych oraz błędów. Po jego zakończeniu plik będzie widoczny w katalogu, w którym wykonywany był eksport.


Przygotowany plik może zostać pobrany na dysk komputera na przykład za pomocą darmowego klienta FTP FileZilla, którego konfigurację opisaliśmy w poradniku Konfiguracja połączenia FTP w programie FileZilla.


Jak wykonać import bazy danych za pomocą SSH?

 W celu wykonania importu bazy danych MySQL przy pomocy konsoli, w pierwszym kroku należy wgrać bazę danych w formie pliku *.sql na konto hostingowe. W tym celu możesz skorzystać na przykład z darmowego klienta FTP FileZilla, którego konfigurację opisaliśmy w poradniku Konfiguracja połączenia FTP w programie FileZilla.

Następnie zaloguj się na swojego konto SSH, poradnik opisujący konfigurację połączenia na przykładzie programu PuTTY dostępny jest w naszym artykule Jak zalogować się do SSH?

Po zalogowaniu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Domyślna lokalizacja po zalogowaniu na konto SSH to katalog główny Twojego konta hostingowego /home/nazwauzytkownika/

Jeżeli chcesz wykonać import danych w innym katalogu w którym został umieszczony plik *.sql konieczne jest wcześniejsze przejście do niego. Na przykład jeżeli chcesz wykonać import pliku bazy danych umieszczonego w katalogu domeny należy skorzystać z polecenia cd:

cd domains/mojadomena.pl


2. Przy pomocy programu mysql wprowadź polecenie pozwalające na import danych, a następnie zatwierdź je klawiszem Enter:

mysql --user uzytkownik_bazy -p nazwa_bazy < kopia_mojej_bazy.sql


Po zatwierdzeniu polecenia zostaniesz poproszony o hasło użytkownika bazy danych, podczas jego wprowadzania nie będą widoczne żadne znaki. Wprowadzone hasło zatwierdź klawiszem Enter.

Uwaga: Proces importu bazy danych może potrwać od kilku sekund do nawet kilku minut. Czas eksportu danych jest uzależniony od wielkości bazy danych, dla której wykonywana jest operacja.

3. Prawidłowo przeprowadzony import bazy danych z pliku nie wygeneruje żadnych informacji zwrotnych oraz błędów.


Comments (0)

Add a comment

Pytania? Odpisujemy na maile do 8 minut!

Dostarczamy najlepszą obsługę klienta w konkurencyjnej cenie i odpowiadamy na zgłoszenia błyskawicznie.

Napisz do nas